Svenska kennelklubben SKK

En riksorganisation för hundägare, hunduppfödare och andra som arbetar med hundar som bildades redan år 1889 – då i syfte att säkra jakthundars egenskaper. dogDe flesta av de 300 000 medlemmarna idag är vanliga hundägare och svenska kennelklubben är med sitt stora medlemsantal en av Sveriges största intresseföreningar. Föreningens syfte har vidgats genom åren från att endast innefatta jakthundar till att främja all avel av hundar.

Utbildning

SKK anordnar en mängd olika utbildningar för sina medlemmar, allt för att öka kunskapen om hundar. Utbildningar anordnas både på central och regionalnivå för anslutna föreningar inom bland annat anatomi, ledare- och instruktörsutbildningar och styrelse- och funktionärsutbildningar. Föreningen har en egen utbildning för hunduppfödare för att stärka deras kunskaper i avel med rashundar som utgår från deras egna material. Andra utbildningar som utbildning om hundens beteende anordnas för alla medlemmar på distans.

Avel och uppfödning

Arbetet med avel och uppfödning är Svenska kennelklubbens huvudsakliga syfte. Det finns en hel del regler, lagar och riktlinjer som alla uppfödare som ansluter sig till SKK måste följa. En särskild hunduppfödarutbildning finns tillgänglig men det är bara en liten del av den information och råd som finns tillgänglig för hunduppfödare. Föreningen har ungefär 100 kennelkonsulenter som finns tillgängliga för stöd och rådgivning angående lagar, regler och även det praktiska arbetet som uppfödare. SKK har även en egen avdelning för avel och hälsa som arbetar med att driva centrala frågor kring avelsutveckling. Arbetet inkluderar bland annat rasspecifika avelsstrategier, rasspecifika domaranvisningar och annat som rör avelsarbete.