Hunduppfödare

När man funderar på att köpa en hund så är det enklast att kontakta en kennel som har hundar av den ras man är intresserad av. Men vad är en kennel och finns det någon skillnad på kennel och hunduppfödare?

dogs

Kennel betyder hundgård för uppfödning av hundar men det finns faktiskt inga regler för hur ordet kennel får användas. Det finns inget som förhindrar en person från att starta hunduppfödning och kalla det en kennel även om ingen hundgård skulle finnas och inte heller behöver kenneln vara ansluten till någon riksorganisation. Därav kan man i princip säga att alla som bedriver hunduppfödning i någon form för försäljning bedriver kennelverksamhet.

När man ska köpa en hund så vill man ändå veta om det finns skillnader mellan olika hunduppfödare. Det första som kan sägas är att privatpersoner som sporadiskt eller vid ett par enstaka tillfällen låter sina hundar få valpar och sedan säljer dessa inte kan klassas som kennlar. Hundarna kan dock vara väldigt fina ändå och behöver absolut inte vara ett hinder för köp av valpar. Sedan finns det hunduppfödare som bedriver sin verksamhet utan att ha registrerat sin verksamhet hos svenska kennelklubben, SKK, och slutligen de som är anslutna till den samma.

Det finns seriösa uppfödare som inte är anslutna men fördelen med en SKK-ansluten kennel är att deras verksamhet granskas. Eftersom antalet anslutna kennlar är stort kan inga garantier lämnas för varje uppfödare och/eller kull men det är ändå en form av kvalitetsmärkning. SKK har egna kennelkonsulter som granskar kennlar och ser till att det regelverk för uppfödning, avel och försäljning som satts upp efterlevs.